Jaren '50-'60-'70

 houseofrespect vervlogen tijden

 

Allemaal leuke filmpjes van uw jeugd

met mooie herinneringen.

 

 

 

houseofrespect jaren 50

 

Nederland heeft in de jaren vijftig een bijzondere periode beleefd.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam eerst een periode van herstel.

Het land moest weer worden opgebouwd, hetgeen lukte met hulp uit

onder andere de Verenigde Staten in de vorm van het Marshallplan.

De mensen die ongeschonden dan wel geschonden uit de oorlog gekomen

waren begonnen de toekomst weer met optimisme tegemoet te zien.

Dit uitte zich onder andere in een geboortegolf.

 

****

****

****

****

 

houseofrespect jaren 60

De wederopbouw wordt afgesloten, al blijft de woningnood nog schrijnend.

In Nederland komt een einde aan de geleide loonpolitiek, en de ene loongolf volgt

op de andere. Geleidelijk aan doen koelkast, wasmachine, telefoon, televisie en

auto hun intrede in de huishoudens en het straatbeeld.

 

 ****

 ****

 ****

 

houseofrespect jaren 70gif 

Het was het decennium van maatschappijkritiek,

van emancipatie, medezeggenschap, democratisering en van links.

De spreiding van macht, kennis en inkomen, het hoofddoel van het kabinet

van Joop de Uyl. De koningin werd een mevrouw.  

 

 ****