Privacy

Privacy Policy

Houseofrespect.nl is zich bewust van het vertrouwen dat u in haar stelt

en ziet het dan ook als haar plicht uw privacy te beschermen.

Privacy

Wanneer u lid wilt worden van houseofrespect.nl vragen wij u om uw

e-mailadres te verstrekken.

House of Respect houdt zich aan de eisen zoals gesteld in de

Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw e-mailadres zal niet ter beschikking worden gesteld

aan derden voor commerciële doeleinden.

Uw e-mailadres wordt op een veilige server opgeslagen.

Communicatie

Wanneer u een bericht naar House of Respect stuurt via het contactformulier

worden uw vragen en/of verzoeken direct verwerkt of beantwoord.

Deze gegevens worden niet opgeslagen.

Cookies

House of Respect maakt geen gebruik van cookies.

Aanpassen/uitschrijven

House of Respect biedt haar leden de mogelijkheid tot het

veranderen of verwijderen van het e-mailadres welke zij aan

House of Respect heeft verstrekt.

Indien u uw e-mailadres uit onze bestand wilt laten halen kunt u 

contact opnemen via het contactformulier.

Wijzigingen

House of Respect behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van haar

Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Het is daarom raadzaam deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen.

Vragen en feedback

House of Respect controleert regelmatig of zij aan het privacybeleid voldoet.

Heeft u vragen en/ of opmerkingen over dit beleid, dan kunt ucontact opnemen

via het contactformulier.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze site is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.